Zware arbeidsongevallen moeten door de werkgever gemeld worden bij de Inspectie SZW. Inleners moeten dit ook doen als uitzendkrachten slachtoffer zijn van een arbeidsongeval.

Arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname moeten direct door de werkgever gemeld worden aan de Inspectie SZW. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Deze meldingsplicht geldt voor zowel ongevallen met eigen werknemers, als voor ongevallen met uitzendkrachten of andere personen die onder het gezag van de werkgever werkzaamheden uitvoeren, zo meldt de inspectiedienst.

Werkgevers (of inleners) die de meldingsplichtige ongevallen niet doorgeven bij de Inspectie SZW riskeren een boete die kan oplopen tot € 50.000,-.

Verantwoordelijkheid
De inlener moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en de belangrijkste risico’s op de werkplek benoemen. De uitzendonderneming heeft doorgeleidingsplicht om aan de arboverplichting te voldoen. Dit betekent dat de uitzender de flexkracht van te voren moet informeren over de risico’s.