Artikel Sterwerk BV in de Bijlage van Nieuwe Oogst

van zaterdag 21 maart 2015

auteur tekst en foto: Wiebe Dijkstra

Arbeid inhuren en eigen arbeid beter benutten; twee vliegen in één klap. Joris Hanenberg uit Oss melkt één keer per dag zelf en laat de andere keer over aan Polen. Dat bevalt hem uitstekend, zegt hij. Ook de tweede melkbeurt zal worden uitbesteed. Nu melken ze 270 koeien, over een jaar 420.

Hanenberg (32) boert als vennoot samen met zijn vader Theo, moeder Lies en jongste broer Teun. Die bouwt nu nog besturingssystemen. In 2011 werd een nieuwe stal gebouwd, groeide de veestapel en ging de melktijd naar tweeënhalf uur per keer. ‘Vroeg op en laat klaar en dat zeven dagen in de week is niet leuk voor je vriendin’, zegt de melkveehouder.

De oplossing was een melkrobot aan te schaffen of het melken uit te besteden. Een gemakkelijke keuze, vindt Theo Hanenberg: uitbesteden. Eén man melkt, wisselt de groepen en maakt schoon. Dat gaat uitstekend in de twaalfstands Rotopol, een open tandemsysteem, destijds van Surge. Alleen de melkmeters zijn intussen vervangen.

De arbeidsefficiëntie is hoog in deze melkstal, zegt Joris Hanenberg. Met een tweede melker zou de capaciteit maar met een kwart omhooggaan, voegt hij daaraan toe. De familie heeft arbeidsefficiëntie hoog in het vaandel. Dat betekent arbeid inhuren en zelf wat anders doen. Ze composteren bijvoorbeeld de mest voor boxvulling en voor de markt.

Melken leent zich goed om uit te besteden. Het is een afgebakende klus. Je hoeft het maar één keer uit te leggen en ieder die er gevoel voor heeft, begrijpt het. De Polen melken intussen al bijna drie jaar tot tevredenheid. ‘We hebben er vijf gehad. Twee zijn overgebleven en daar werken we nu mee.’

De melkers komen van uitzendbureau Sterwerk in Deurne. Dat heeft momenteel 150 medewerkers aan het werk door heel Nederland. Het werk concentreert zich met name bij de grotere melkvee bedrijven. Toch komen er steeds meer aanvragen van melkveehouders die een melker willen delen met een ander bedrijf, omdat ze geen fulltime baan willen of kunnen uitbesteden.

 

’s Nachts werken

Samen met een andere boer in Oss biedt Hanenberg één arbeidsplaats aan. Het gaat om twee melkers. De eerste melkt acht weken en is dan vier weken vrij. Dan komt de tweede, die daarna ook vier weken opvangt van een derde melker op een ander bedrijf. Bij Hanenberg wordt om twee uur ’s middags gemolken en om twee uur ’s nachts.

De Polen werken graag ’s nachts, constateert Hanenberg senior. Zijn zoon melkt nu nog ’s middags, maar dat stopt straks. Wat hij in elk geval blijft doen, is de aandachtskoeien zelf melken. ‘Dat blijf je op de hoogte van hoe het loopt en kun je ingrijpen.’

Sterwerk verwacht dat de vraag naar melkers toeneemt als de melkquotering van de baan is en melkveebedrijven groeien. Theo Hanenberg denkt dat ook. ‘Boeren gaan ervan uit dat werknemers net zo hard werken als een boer. Maar in plaats van één heb je twee extra mensen nodig. Aansturing vraagt tijd.’

Eén man op de loonlijst kost een werkgever evenveel rompslomp als tien medewerkers. Daarom was het ons snel duidelijk, dat we Sterwerk zouden inschakelen, zegt Hanenberg. ‘Die doet de administratie en neemt de risico’s voor haar rekening.’