Per 1 mei is de VAR afgeschaft. Er is veel ruis over wat er
gaat veranderen en moet gebeuren. In het kort.

Waarom verandert het?
Er werd veel teveel gewerkt op een VAR-wuo, terwijl er eigenlijk volgens de belastingdienst sprake was van een dienstbetrekking. Als dit bleek werd de ZZP’er aangepakt en kon de opdrachtgever weer verder met de volgende ZZP’er, want hij was immers gevrijwaard door de VAR-wuo.

Wat verandert er?
De zekerheid, die een opdrachtgever had met de VAR achteraf geen aanslag te krijgen voor loonheffingen, vervalt. Als namelijk achteraf sprake blijkt te zijn geweest van een dienstbetrekking, wordt nu ook de opdrachtgever aangeslagen.

Kan ik dan nergens meer van uit gaan?
De belastingdienst heeft op haar site modelovereenkomsten gepubliceerd. Als u in werkelijkheid ook handelt zoals beschreven in deze overeenkomst, mag u er van de belastingdienst vanuit gaan dat u geen loonheffing hoeft te betalen.  Let er wel op dat u zorgt dat iedereen in uw organisatie ernaar handelt.

Reden tot paniek?
In veel gevallen kunt u zelf wel nagaan of u te maken heeft met een echte ondernemer. U bent ook niet verplicht de modelovereenkomst toe te passen. Als u twijfelt, lees dan de modelovereenkomst door en verklaar deze van toepassing bij uw opdracht. Als het enige verschil tussen uw ZZP’er en uw werknemer is, dat u een factuur betaald of salaris, wordt het tijd actie te ondernemen. U heeft nog tot mei 2017, maar de belastingdienst handhaaft wel als u geen aanstalten maakt.

Notabene
Hier gaat het over ZZP’ers, maar dit geldt net zozeer voor iemand die vanuit een eenmanszaak werkt als iemand die vanuit een BV komt werken.

Kijk op www.belastingdienst/dba voor uitgebreide actuele informatie.